Βιντεολαρυγγοσκόπιο

Home » Βιντεολαρυγγοσκόπιο

Βιντεολαρυγγοσκόπιο

Η καλή λειτουργία των φωνητικών χορδών του ασθενούς, είναι πρωτεύον μέλημα του Χειρουργού Ενδοκρινών Αδένων. Έτσι, εκτός από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Νευροπαρακολούθησης, υπάρχει το Βιντεολαρυγγοσκόπιο.

Ο Δρ Καρβούνης, θέλοντας στις εργώδεις επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων, να ελέγξει, με τα ίδια του τα μάτια, την ομαλή κινητικότητα των φωνητικών χορδών, χρησιμοποιεί συχνά, μαζί με την αναισθησιολογική ομάδα, κατά την αφύπνιση, φορητό βιντεολαρυγγοσκόπιο.

Πρόκειται για ένα ενδοσκοπικό σύστημα υψηλής ευκρίνειας, με ενσωματωμένη πηγή φωτισμού και εργονομικό σχεδιασμό, το οποίο απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο την ταλάντωση των φωνητικών χορδών (consistently clear, real-time airway view).

Επιπρόσθετα οφέλη από τη χρήση του βιντεολαρυγγοσκοπίου, είναι η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί από τον Αναισθησιολόγο, μία δύσκολη ή/και επείγουσα διασωλήνωση, καθώς και να ανιχνευθούν ενδοσκοπικά συνυπάρχοντα προβλήματα του ασθενούς (όζοι ή κάλοι- πολύποδες χορδών, οίδημα Reinke, πολυποειδής εκφύλιση σε καπνιστές, αρχόμενη κακοήθειας του λάρυγγα).