Υποδοχή Γερμανού συναδέλφου στο χειρουργείο, για επίδειξη της νέας υπέρυθρης κάμερας ανίχνευσης παραθυρεοειδών σωματείων

Υποδοχή Γερμανού συναδέλφου στο χειρουργείο, για επίδειξη της νέας υπέρυθρης κάμερας ανίχνευσης παραθυρεοειδών σωματείων

Υποδοχή Γερμανού συναδέλφου στο χειρουργείο, για επίδειξη της νέας υπέρυθρης κάμερας ανίχνευσης παραθυρεοειδών σωματείων, που βασίζεται σε τεχνολογία αυτοφθορισμού, με σκοπό την προστασία του ασβεστίου και των παραθυρεοειδών αδένων κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής

Το Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Θυρεοειδούς & Παραθυρεοειδών Αδένων παρακολουθεί στενά τις αναπτυσσόμενες διεθνώς καινοτόμες τεχνικές διεγχειρητικής απεικόνισης των παραθυρεοειδών αδένων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, προσκάλεσε και υποδέχθηκε στους χώρους του χειρουργείου Γερμανό ειδικό, για την παρουσίαση και διεγχειρητική εφαρμογή της τεχνολογίας φθορισμού των παραθυρεοειδών.

Πρόκειται για μία πρωτοπόρο μέθοδο που βασίζεται στις τελευταίες εξελίξεις της Βιοϊατρικής Οπτικής επιστήμης και εφαρμόζει υπέρυθρη κάμερα ανίχνευσης παραθυρεοειδών σωματείων χρόνο μέσω απεικόνισης φθορισμού.

Η εφαρμογή της μεθόδου σε πολλές ενδοκρινολογικές επεμβάσεις του Center of Excellence, με το νέο αυτό μηχάνημα που μας διατίθεται, αποτέλεσε διεγχειρητικό βοήθημα στην ταυτοποίηση των παραθυρεοειδών αδένων, προστατεύοντας από μετεγχειρητικό υποπαραθυρεοειδισμό τους ασθενείς μας.