Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, διεθνής δημοσίευση στο επίσημο περιοδικό της European Thyroid Association, με Review Article για την σπάνια νόσο του Λεμφώματος θυρεοειδούς

Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, διεθνής δημοσίευση στο επίσημο περιοδικό της European Thyroid Association, με Review Article για την σπάνια νόσο του Λεμφώματος θυρεοειδούς

Review Article

Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma of the Thyroid Gland: A Systematic Review of the Literature

Evangelos Karvounis 1Ioannis Kappas 1Anna Angelousi 2Georgios-Marios Makris 3Eva Kassi 2 4

 Eur Thyroid J. 2020 Jan;9(1):11-18. doi: 10.1159/000502204. Epub 2019 Nov 18.

PMID: 32071897

Abstract

Objective: Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) type of the thyroid gland is a rare indolent malignant disease encountered in approximately 0.5% of patients with Hashimoto thyroiditis (HT). The purpose of the present systematic review was to accumulate the current evidence in the field.

Study design: We searched the Medline, Scopus, EMBASE, ClinicalTrials.gov, and Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL databases from inception to May 2018. Statistical analysis was performed with SPSS version 22.0.

Results: Fourteen case series and 20 case reports were finally included in the present systematic review. Analysis of the patient data included in the published case reports suggested that the age at diagnosis of MALT lymphoma does no differ among males and females (64 [52.5-73] vs. 67 [60.5-72] years, p = 0.442). HT was detected in 60% of patients, whereas coexisting carcinoma was evident in 17% of cases. The incidence of HT and thyroid cancer was comparable among males and females (p = 0.474 and p > 0.999, respectively). Among all patients included in the present systematic review there were two disease relapses and two deaths attributed to the disease.

Conclusion: MALT lymphoma of the thyroid gland is a rare malignancy with an indolent course. The scarce data available in the literature preclude safe conclusions concerning the mode of treatment and follow-up of these patients. However, the combination of minimally invasive surgery and adjuvant therapy seems feasible. Moreover, an extended follow-up period is recommended.

Keywords: Hashimoto thyroiditis; Lymphoma; Marginal zone B-cell lymphoma; Mucosa-associated lymphoid tissue; Thyroid.

Copyright © 2019 by S. Karger AG, Basel.

Articles from European Thyroid Journal are provided here courtesy of Karger Publishers