Ραδιοσυχνότητες

Home » Ραδιοσυχνότητες

Ραδιοσυχνότητες

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια, μας επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας χειρουργικής επέμβασης, χωρίς το παραδοσιακό νυστέρι. Ειδικότερα στις Ενδοκρινολογικές Επεμβάσεις, η ανάγκη για χειρουργική ακρίβεια, είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Ο Δρ Καρβούνης έχει εντάξει, στην καθημερινή του εγχειρητική πρακτική, τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF). Η χρήση αυτών των σύγχρονων μορφών ενέργειας, συμβάλει στην ασφαλή αιμόσταση των πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων (αρτηριών και φλεβών) του θυρεοειδούς αδένα και στην αποφυγή περιεγχειρητικής αιμορραγίας. Έτσι καθίσταται εξαιρετικά σπάνια η ανάγκη μετάγγισης.

Επίσης, η χρήση RF παρέχει άριστο δείγμα ιστού για ιστολογική εξέταση, εξαιτίας   της ελαχίστης καταστροφής που προκαλείται σε κυτταρικό επίπεδο.

Η ανάρρωση του ασθενούς είναι ταχεία, με ελάχιστο  μετεγχειρητικό πόνο,  μιας και υπάρχει 73% λιγότερη θερμική διάχυση σε σχέση με τη συμβατική διαθερμία ή τη χρήση laser.

Οι ραδιοσυχνότητες RF, λειτουργώντας στην περιοχή ραδιοκυμάτων 4 mHertz, είναι ασφαλές εργαλείο διατομής για επεμβάσεις θυρεοειδούς, διότι η εφαρμογή τους δεν επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο και τους περιφερικούς του κλάδους του.

Παρέχουν βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα, όσον αφορά στην χειρουργική τομή, λόγω των συγκεκριμένων τύπων ηλεκτροδίων που παρέχονται και της λιγότερης θερμικής διάχυσης που προκαλείται.