Κόστος επεμβάσεων

Home » Κόστος επεμβάσεων

Με την πεποίθηση ότι όλος ο κόσμος, στον 21ο αιώνα, δικαιούται να απολαμβάνει σύγχρονη και υψηλής ποιότητας Χειρουργική, διατηρούμε ιδιαίτερα προσιτό και χαμηλό κόστος επεμβάσεων. Δίδονται επιλογές για χρήση συμβάσεων με όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ένα χειρουργείο πάνω στο σώμα μας είναι μία μοναδική προσωπική εμπειρία. Πρέπει να γίνει σωστά, μία φορά και χωρίς επιπλοκές. Στην εποχή της διεθνούς δυσχερούς οικονομικής κρίσης, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων, μία πολύ φθηνή χειρουργική επέμβαση, από μη εξειδικευμένο προσωπικό, με μία ίσως ‘απαρχαιωμένη’ χειρουργική τεχνική και χωρίς τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενδεχομένως οδηγήσει σε δυσάρεστες, συχνά μη αναστρέψιμες, μετεγχειρητικές καταστάσεις.

Ο κύριος Καρβούνης, πραγματοποιώντας προσωπικά ένα αξιοσημείωτα μεγάλο αριθμό επεμβάσεων Ενδοκρινικής Χειρουργικής, ετησίως, στις συνεργαζόμενες Κλινικές, έχει διαπραγματευτεί και επιτύχει, οικονομικά πακέτα σε ιδιαίτερα χαμηλότερο κόστος από αυτό, ανάλογων υπηρεσιών σε άλλα νοσηλευτικά κέντρα.