joomla templates

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

        Η Χειρουργική απαιτεί επιδεξιότητα χεριών, λεπτή και σταθερή κίνηση, υπευθυνότητα, δημιουργική φαντασία, λεπτομερή επιστημονική γνώση του αντικειμένου, πίστη στον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

        Για το Χειρουργό ύψιστη σημασία έχει η διάσωση ή θεραπεία ή  αποκατάσταση της υγείας του αρρώστου, ό,τι κι αν είναι αυτός, πλούσιος ή φτωχός, επώνυμος ή ανώνυμος, ισχυρός ή αδύνατος, ντόπιος ή ξένος, νέος ή γέρος, ελεύθερος ή δούλος.

        Ο Χειρουργός πρέπει να έχει ικανότητα συνδυασμού τέχνης και επιστήμης, δηλαδή φαντασίας και λογικής. Απαιτείται ακρίβεια και οξύτητα στην εκτέλεση της δουλειάς του, δεξιοτεχνία, εμπειρία, ευαισθησία και φαντασία. Με τις επεμβάσεις του να μπορεί όχι απλά να θεραπεύσει, αλλά να ξαναδώσει στον πάσχοντα συνάνθρωπο την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία.

        Να είναι ευφυής, να έχει καλή κρίση και μνήμη, να είναι γενναίος, να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα χειρουργικά δεδομένα και να μπορεί να παίρνει δύσκολες αποφάσεις, στηριζόμενος πολλές φορές σε ανεπαρκή στοιχεία. Να έχει αποφασιστικότητα απέναντι σε απρόβλεπτες χειρουργικές καταστάσεις και να προχωρεί με επιδεξιότητα στην εκτέλεση της απόφασής του. Να έχει υπευθυνότητα εκτιμώντας με αυστηρότητα και τιμιότητα τις δυνατότητές του. Να είναι ευγενής, αξιοπρεπής, μετριοπαθής, εύσπλαχνος με φιλάνθρωπα αισθήματα για τους ασθενείς. Να συγκεντρώνει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός ανθρωπιστή λειτουργού της υγείας, επιδεικνύοντας ευαισθησία, συμπαράσταση και κατανόηση του πάσχοντος αδύναμου συνανθρώπου. Να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στις προγνώσεις του. Να περιβάλει με εκτίμηση τους συνεργάτες του και να απαιτεί απόλυτη υπευθυνότητα στο έργο τους. Με ακέραια χειρουργική συνείδηση, πιστή εφαρμογή των κανόνων της Χειρουργικής και διάθεση για υπεύθυνη προσφορά εργασίας.

         Το χειρουργείο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και απαιτούνται αυξημένα σωματικά, ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα. Η ένταση και το πρόσθετο άγχος για την ασφαλή διεξαγωγή της επέμβασης, απαιτούν, εκτός από άριστη σωματική κατάσταση, συναισθηματική σταθερότητα και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας.  

        Απαιτείται διαρκής προσπάθεια για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής επάρκειας με καθημερινή αναζήτηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και τακτική συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα. Να επιδιώκει την εξοικείωση με νέες χειρουργικές τεχνικές και την ανάπτυξη αντίστοιχης επιδεξιότητας.

        Να αντιμετωπίζει με ευθυκρισία και σύνεση τα ανακύπτοντα καθημερινά προβλήματα, καλλιεργώντας ένα πνεύμα σχολαστικής αναζήτησης και πειθαρχημένης παρατήρησης της πορείας του ασθενούς.

        Η Χειρουργική του 21ου αιώνα προϋποθέτει έναν άριστο συνδυασμό επιστημονικής γνώσης, ηθικής δεοντολογίας και βιο-ιατρικής τεχνογνωσίας. Καθημερινά γίνεται πρόκληση η εφαρμογή μοντέρνων χειρουργικών τεχνικών τις οποίες ο σύγχρονος χειρουργός πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει. Οι επιταγές της εποχής μας για χειρουργική αντιμετώπιση χωρίς πόνο, με ταχεία ανάρρωση και επάνοδο των σημερινών πολυάσχολων ασθενών στην εργασία τους, καθώς και με άριστο μετεγχειρητικό κοσμητικό αποτέλεσμα, είναι βασικοί άξονες της σύγχρονης χειρουργικής πρακτικής.  

        Ο Χειρουργός κύριος Καρβούνης, με οικογενειακή καταγωγή από τη Θεσσαλική Τρίκκη, γενέτειρα γη του πρώτου Ιατρού ολόκληρης της Οικουμένης, του Ασκληπιού, ασκεί τη σύγχρονη Ιατρική Επιστήμη, ως συνέχεια του σεμνού, ανθρωποκεντρικού λειτουργήματος των Ασκληπιάδων.

       Επίσης, έχοντας τιμηθεί σε ειδική τελετή, που διοργανώθηκε από το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, στο Αρχαίο Ασκληπιείο της Κω, στις 19/09/1992, για τους πρώτους αριστούχους αποφοιτήσαντες από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, εκφωνώντας τον Όρκο του Ιπποκράτη και τιμώμενος με δάφνινο στεφάνι, νιώθει βαρύ το χρέος της επιστημονικής κληρονομιάς της Ιατρικής Επιστήμης.


        «Οι χειρουργοί έχουν τη μοναδική ευκαιρία και δυνατότητα να δουν πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν και επομένως έχουν την ειδική ευθύνη να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους με άλλους»  

Du Plessis


    «Η ικανότητα να ελέγχεις καταστάσεις στην κόψη του ξυραφιού, είναι το υπέρτατο χαρακτηριστικό του απόλυτου καπετάνιου»  

Μontaigne


«Ο Χειρουργός πρέπει να έχει καρδιά λέοντος, μάτια αετού και χέρι γυναίκας»

Sir Berkeley Moynihan


«Δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη για την Ιατρική, αν δεν υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο»


«Ιητρός γάρ ανήρ πολλών άξιος» 


«Ού παντός ανδρός η Χειρουργικήν»

Ιπποκράτης


«Ο θρίαμβος της Ιατρικής θα είναι η πλήρης κατάργηση της Χειρουργικής, ωστόσο, έως τότε που θα συμβεί αυτό, ο θρίαμβος της Ιατρικής θα παραμένει η Χειρουργική»