joomla templates

Όροι και Προυποθέσεις

Η χρήση του ιστοτόπου www.EndocrineSurgeon.gr καθώς και του ιστοτόπου www.doctorkarvounis.gr και του περιεχομένου τους συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης τους.

H χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση και μόνο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική σύσταση ή συμβουλευτική ή ιατρική θέση, όσον αφορά σε προβλήματα υγείας του χρήστη ή οικείων του, ο οποίος οφείλει να αποτείνεται προσωπικά σε ιατρό και ειδικούς της υγείας. Η εφαρμοσμένη κλινική πράξη παρέχεται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή που έχει κάθε φορά διαφορετικό πρόβλημα υγείας και σε καμία περίπτωση η συσχέτισή της με τα στοιχεία γενικής πληροφόρησης του ιστοτόπου δεν παρέχει εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, για τα προ-, δι- και μετεγχειρητικά δεδομένα ενός ασθενούς.

Το περιεχόμενο (ολόκληρο ή τμήμα του) αυτού του ιστοτόπου (κείμενα, εικόνες, λογότυπο, φωτογραφίες, βίντεο) δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα στοιχεία των ιστοσελίδων αυτών προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων, και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει.

Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας, ωστόσο ο Δρ Καρβούνης Ευάγγελος και οι συνεργάτες του δεν αντιπροσωπεύουν την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές εικόνες, βίντεο ή γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, τα οποία παραθέτονται "ως έχουν", χωρίς καμιά γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης. Ο Δρ Καρβούνης Ευάγγελος και οι συνεργάτες του δεν κάνουν δηλώσεις και αποποιούνται εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε επίκληση που τοποθετείται σε τέτοιου είδους πληροφορίες συνεπώς είναι απολύτως με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα καθώς και με τη χρήση ή εκτέλεση του λογισμικού.

Σχετικά με τα προιόντα (φαρμακευτικά σκευάσματα, χειρουργικά εργαλεία, εξαρτήματα, συσκευές, ειδικά υλικά) που αναγράφονται ή απεικονίζονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν υπάρχει σκοπός διαφήμισης, δε δίδεται εγγύηση για την καταλληλότητα και διαθεσιμότητα, καθώς και εγγύηση οποιασδήποτε φύσεως και δε συστήνεται η χρήση τους έναντι άλλων προιόντων του ανταγωνισμού, κάτι που θα αποφασισθεί αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό σας και ειδικούς επαγγελματίες υγείας.

Οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από τον Δρ Καρβούνη Ευάγγελο και τους συνεργάτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές και όποια απώλεια ή ζημία σχετίζεται με τη χρήση αυτών.

Η επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν είναι εμπιστευτική και δεν πρέπει να δίδονται προσωπικές πληροφορίες, ιατρικές πληροφορίες για προσωπικά θέματα υγείας (ιατρικές εκθέσεις, πορίσματα, συνταγές, εξετάσεις, φωτογραφίες, βίντεο) και ο Δρ Καρβούνης και οι συνεργάτες, δε φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διανομή των περιεχομένων στοιχείων της επικοινωνίας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η χρήση του ιστοτόπου από εσάς, να καταγράφεται. Ο Δρ Καρβούνης και συνεργάτες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.